Programma's

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Dit programma omvat de taakvelden 2.1 Verkeer en vervoer, 2.2 Parkeren, 2.3 Recreatieve havens, 2.4 Economische havens en waterwegen en 2.5 Openbaar vervoer.

Dit programma omvat vijf taakvelden. Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer is een veelomvattend taakveld. Onder dit taakveld vallen niet alleen taken op het gebied van verkeer en vervoer maar ook de bijbehorende infrastructuur en het onderhoud. Denk hierbij aan verkeersmaatregelen, openbare ruimte (met uitzondering van onderhoud voor groen, water en recreatievoorzieningen, deze staan in taakveld 5.7), civieltechnische kunstwerken en verlichting van wegen en onderhoud. Taakveld 2.2 Parkeren draagt met het beleid bij aan de doelstellingen van taakveld 2.1. Taakveld 2.3 en 2.4 kennen, mede gezien de ligging van Eindhoven, een zeer beknopte toelichting omdat hier geen specifiek beleid op is. Voor taakveld 2.5 openbaar vervoer geldt hetzelfde als bij parkeren, deze doelen dragen bij aan de doelstellingen onder verkeer en vervoer en zijn in de doelenboom van taakveld 2.1. opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 06/02/2021 08:23:07 met de export van 06/02/2021 08:08:19