Naslag

Boekwerk

Het jaarverslag is ook als boekwerk in pdf-vorm beschikbaar, via het Raadsinformatiesysteem .
Op www.eindhoven.nl/bestuur-en-beleid/organisatie/financien zijn meerdere publicaties te vinden (o.a. begroting en jaarverslagen) uit meerdere jaren.

BIj de taakvelden zijn indicatoren vermeld, voor meer informatie hierover zie achtergrondinformatie indicatoren .

Deze pagina is gebouwd op 06/02/2021 08:23:07 met de export van 06/02/2021 08:08:19