Bijlagen

1. Kerngegevens

Kerngegevens

Kerngegevens per 31 december

2018

2019

2020

Sociale structuur

Aantal inwoners

231.633

234.401

235.679

Inwoners < 20

45.806

45.861

45.755

Inwoners > 64 jaar

38.641

39.098

39.461

Inwoners 65 t/m 74 jaar

20.698

20.810

21.065

Inwoners 75-84 jaar

12.704

12.893

13.016

Inwoners 85 jaar e.o.

5.239

5.395

5.380

Aantal WW-uitkeringen

3.805

3.582

4.314

Aantal bijstandsgerechtigden WWB/Participatiewet 1

6.485

6.245

6.476

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (in ha)

8.892

8.892

8.892

Lengte wegen (in km)

938

931

946

Aantal woningen

110.282

112.779

114.348

Aantal bewoners per woning

2,10

2,08

2,06

% huurwoning

53

54

54

% eigen woning

47

46

46

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

1   Deze indicator komt terug bij taakveld 6.3 ‘Inkomensregelingen als ‘aantal verstrekte uitkeringen’.

Deze pagina is gebouwd op 06/02/2021 08:23:07 met de export van 06/02/2021 08:08:19