Bijlagen

7. Subsidies

Begrotingssubsidies

Voor het verstrekken van subsidie is een wettelijk voorschrift vereist. Artikel 4:23, derde lid, onderdeel c van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een wettelijk voorschrift niet vereist is indien de begroting de
subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld vermeldt. De bedragen in deze lijst zijn ramingen, mede gebaseerd op de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen voor subsidies. Via budgettendossiers en door middel van subsidieverlening wordt het te verlenen bedrag bepaald. Omdat de meeste gesubsidieerde instellingen per 1 mei volgend op het subsidiejaar verantwoording dienen af te
leggen over de besteding van de subsidiegelden, is het qua tijdsplanning niet mogelijk om de subsidieverantwoording in de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente Eindhoven op te nemen. Daarom wordt jaarlijks een integraal dossier opgesteld om u te informeren over de bevindingen ten aanzien van de door de instellingen afgelegde verantwoording.
De subsidies 2019 betreffen de vastgestelde subsidies, de subsidies 2020 betreffen de initiële toekenningen.

Subsidieontvanger 

Taak-

Subsidie 2019

Subsidie 2020

veld

(x €1.000)

(x €1.000)

Economie

Stichting Eindhoven Marketing (EHV365)

3.4

700

714

Stichting Glow

3.4

758

773

Federatie Eindhovense Carnaval

3.4

100

101

Stichting Intocht Sint Nicolaas

3.4

18

18

Stichting Lichtjesroute

3.4

77

89

Stichting 18 September

3.4

53

54

Stichting Fakkeltocht

3.4

2

19

Koningsdag

3.4

270

75

Onderwijs

Bibliotheek VVE in Bieb

4.3

916

934

RSV.VO (trajectbegeleiding 17-)

4.3

105

105

Stichting Leergeld

4.3

396

497

Sport

Stichting Jeugdsportfonds Eindhoven

5.1

193

243

Cultuur

Stichting Cultuur Eindhoven

5.3

21.567

21.998

Dutch Design Foundation inzake Dutch Design Week

5.3

202

206

Dutch Design Foundation inzake Dutch Design Awards

5.3

202

206

Design Academy Eindhoven inz. Graduation Show

5.3

101

103

Media

Stichting Omroep Eindhoven en omgeving

5.6

407

410

Groen en Recreatie

Trefpunt Groen Eindhoven

5.7

136

138

Brabants Landschap

5.7

20

20

Sociale basis

Stichting Vredesburo

6.1

24

24

Stichting Vluchtelingen in de Knel (Bed Bad Brood)

6.1

556

687

Stichting Vluchtelingen in de Knel (Project Toekomstperspectief)

6.1

410

566

Stichting Kinderopvang Kluppluz

6.1

1.134

395

Jeugdcultuurfonds Eindhoven

6.1

78

79

WIJeindhoven

6.2

30.238

29.462

Niet-verrekende gebouwgebonden kosten (x €1.000)

Naam instelling

Gebouw-

gebonden kosten1

Waarvan verrekend

 in huur2

Bijdrage

gemeente3

Lumens Dynamo

 578

 190

 388

Muziekgebouw Eindhoven N.V.

1.872

 1.398

 473

Stichting Cultureel Centrum de Effenaar

 938

 255

 683

Parktheater Eindhoven N.V.

 2.152

 635

 1.518

Coöperatieve vereniging Natlab

 551

 184

 367

Stichting Popei

 418

 150

 268

1 Kosten die gemeente maakt met betrekking tot het gebouw
2 De huur die de gemeente in rekening brengt bij de instelling. De Raad heeft besloten de fiscale huur in rekening te brengen. Bij nieuwe contracten passen wij dit toe. Lopende contracten kunnen wij niet eenzijdig aanpassen.
3 De bijdrage van de gemeente bestaat uit de niet via huur verrekende gebouwgebonden kosten.

Deze pagina is gebouwd op 06/02/2021 08:23:07 met de export van 06/02/2021 08:08:19